Archive for the ‘Biz Document’ Category

Biz Document

Posted by admin On December - 23 - 2008
biz document printing

biz document printing

Anda perlukan dokumen perniagaan untuk menguruskan urus niaga dengan kemas dan teratur. Akaun perniagaan akan mudah dikendalikan sekiranya anda mempunyai invois, resit, cash bill, baucer bayaran dan lain-lain dokumen. Ini memudahkan proses kemas kini akaun dan audit pernigaan.

Selain dokumen perniagaan, borang dan jobsheet juga boleh dicetak. Dengan menggunakan kertas NCR (non carbon required) anda tidak perlu lagi menyediakan kertas karbon.

Pelbagai saiz, pilihan warna cetakan dan layer / ply boleh di pilih bersesuain dengan perniagaan anada. Layer boleh dibuat sehingga 6 lapisan sekiranya anda mahukan beberapa salinan untuk jabatan-jabatan (department) yang berkenaan.